facades

Glassed-in aluminium facades, sloping walls, horizontal glazing, light wells

To keep you informed, there are several type cross-sections prepared on this page of most used systems for glassed-in aluminium facades, sloping walls, horizontal glazing and light wells. All the systems however allow for many other variations.

Aluprof MB-TT50

 • rastrová fasáda sloupek/příčka

 • pohledová šířka profilů 50 mm

 • splňuje ČSN 730540-2

Aluprof MB-SR50N EFEKT

 • rastrová fasáda sloupek/příčka se strukturálním zasklením

 • pohledová šířka profilů 50 mm

 • splňuje ČSN 730540-2

Aluprof MB-SR50A

 • rastrová fasáda určená pro montáž na podkladovou kostrukci z oceli nebo dřeva

 • pohledová šířka profilů 50 mm

 • splňuje ČSN 730540-2

Aluprof MB-SR50N EI

 • rastrová fasáda sloupek/příčka s požární odolností

 • pohledová šířka profilů 50 mm, pohledově stejná jako ostatní fasádní konstrukce Aluprof

 • splňuje ČSN 730540-2

Hueck HARTMANN Trigon50

 • rastrová fasáda příčka / příčka

 • pohledová šířka profilů 50 mm

 • splňuje ČSN 730540-2

Hueck HARTMANN Trigon50SG

 • rastrová fasáda příčka/příčka se strukturálním zasklením
 • pohledová šířka profilů 50 mm
 • splňuje ČSN 730540-2

Hueck HARTMANN VF50

 • rastrová fasáda sloupek/příčka-díky přesazeným příčkám vhodná pro střešní konstrukce

 • pohledová šířka profilů 50 mm

 • splňuje ČSN 730540-2

Hueck HARTMANN BSC

 • rastrová fasáda sloupek/příčka s požární odolností

 • pohledová šířka profilů 50 mm, pohledově stejná jako ostatní fasádní konstrukce Hueck HARTMANN

 • splňuje ČSN 730540-2